Apskaita

Buhalterinės apskaitos paslaugos

 • Įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės
 • Gyventojų, vykdančių individualią veiklą, apskaitos tvarkymas ir mokesčių deklaravimas
 • Vyriausiojo buhalterio paslauga
 • Metinių finansinių ataskaitų rengimas
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas
 • Ruošiame pažymas (darbuotojams, bankams, valstybės institucijoms)
 • Teikiame institucijoms PVM, pajamų, pelno, avansinio mokesčio, kelių mokesčio, taršos mokesčio, pakuotės mokesčio ir kt. deklaracijas
 • Bendraujame su mokesčių inspektoriumi, teikiame jam atsakymus į užklausas
 • Teikiame statistinius duomenis ir ataskaitas Statistikos departamentui ir Muitinei
 • Teikiame ataskaitas ir duomenis Sodrai

Konsultavimo ir vertinimo paslaugos

 • Konsultavimas apskaitos klausimais
 • Konsultavimas mokesčių klausimais
 • Vertinimas kaip skaičiuojami, deklaruojami ir sumokami mokesčiai
 • Esamos ir galimos mokesčių rizikos nustatymas bei pasiūlymai kaip efektyviai ją sumažinti
 • Konsultavimas kaip optimizuoti mokesčius remiantis galiojančiais įstatymais
 • Įmonės ekonominės situacijos vertinimas
 • Įmonės finansinės analizės rezultatų pateikimas
 • Įmonės išlaidų optimizavimo plano sudarymas

Dokumentų rengimas

 • Juridinių asmenų vidaus dokumentų (įsakymų, tvarkų, taisyklių, pareigybių aprašymų ir kt.) rengimas
 • Darbuotojų darbo sutarčių, materialinės atsakomybės sutarčių ir kitų su darbo santykiais susijusių dokumentų rengimas
 • Komercinių sutarčių rengimas
 • Akcijų perleidimo, įstatinio kapitalo sumažinimo, padidinimo dokumentų rengimas

Taip pat:

 • Registruojame PVM mokėtojais Lietuvoje
 • Atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI)
 • Atstovaujame VSDFV (Sodra)
 • Atstovaujame Juridinių asmenų registre (JAR)
 • Atstovaujame bankuose ir kitose kliento nurodytose įstaigose